Fotografia i architektura – tumidajski.pl specjalistyczna fotografia, fotografia lotnicza, architektura, inwentaryzacje budowlane+48608300572
foto@tumidajski.pl

Oferta – reprodukcje dzieł sztuki w technice UHD

Oferujemy jako jedynie w Polsce specjalistyczne i wyjątkowo dokładne fotografie płaskich dzieł sztuki o rozdzielczości UHD (Ultra High Resolution) od 200-600MPx do 20GPX. Wykonywane są autorską techniką naszego fotografa, która opiera się w części na założeniach wypracowanych przez Google podczas projektu inwentaryzacji dzieł malarskich w Museum of Prado w Mardycie. Fotografia mozaikowa pozwala wykonać wysokiej jakości zdjęcie bez konieczności przenoszenia obrazu na stół w celu skanowania fotograficznego. Taka fotografia jest znacznie tańsza i bardziej dostępna.

Całość prac dokumentacyjnych zapisujemy na nośnikach optycznych DVD lub Blu-Ray firm TDK i Verbatim. Ponadto oferujemy zapis na nosnikach MediDisc oferujących trwałość do celów archiwistycznych. Spełniają one jako jedyne rygorystycznei wymagania ustawy o zmianach i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne HIPAA* oraz normy DICOM** w USA. Odczyt danych gwarantowany jest na czas 100 lat.  Ponadto spełniają wymogi najwyższego dopasowania kolorystycznego i zgodności z kolorystyją oryginału.

W sytuacjach, kiedy nie podjęte zostaną badania konserwatorskie obrazu, lub istnieje ryzyko niepewności co do stanu zachowania bądź chęć głębszej analizy dzieła, oferujemy dodatkowe, specjalistyczne analizy fotograficzne. Co ważne, fotografie wykonywane są miejscu przechowywania obrazu, nie ma więc obaw o transport czy zniszczenie bądź kradzież.

Warto zaznaczyć, że metody nieinwazyjne nie ingerują w materię badanego dzieła sztuki i dostarczają różnych uzupełniających się informacji, szybką lokalizację zakresów ingerencji konserwatorskich oraz wstępną identyfikację materiałów i anomalii występujących w strukturze badanych obiektów.

Zapraszamy szczególnie do współpracy instytucje kościelne, lokalne stowarzyszenie, gminy. Profesjonalna dokumentacja fotograficzna jest często warunkiem otrzymania dotacji niezbędnej do podjęcia prac konserwatorskich. Dokumentacja fotograficzna bywa również nieoceniona na wypadek pożaru, zaginięcia, kradzieży lub zniszczenia obiektu. Skradzione dzieła sztuki z obiektów zabytkowych w małych miejscowościach często nie mogą zostać odnalezione przez policję ze względu na brak szczegółowej dokumentacji.

W linku poniżej – pierwsza w Polsce gigapikselowa reprodukcja obrazu – Jezu Ufam Tobie, http://faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=1046 klikając na link zobacz obraz. Więcej o projekcie w linku.

* DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie) – norma opracowana przez ACR/NEMA (American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych związanych lub reprezentujących obrazy diagnostyczne w medycynie. DICOM znajduje zastosowanie głównie w przetwarzaniu obrazów tomografii komputerowej (TK/CT), tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), cyfrowej angiografii substrakcyjnej (DSA), cyfrowej radiografii konwencjonalnej (CR) oraz wszystkich ucyfrowionych badań o wysokiej rozdzielczości obrazu. Dane w formacie DICOM mają dużą objętość, wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego a także łączy o wysokiej przepustowości, za to pozwalają zachować wysoką jakość obrazu. Stosowanie normy DICOM umożliwia m.in. funkcjonowanie teleradiologii.

** HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act – amerykańska Ustawa o Ubezpieczeniu Zdrowotnym i Odpowiedzialności z Tego Tytułu.

Comments are closed.

Szukaj