Fotografia i architektura – tumidajski.pl specjalistyczna fotografia, fotografia lotnicza, architektura, inwentaryzacje budowlane+48608300572
foto@tumidajski.pl

Oferta – reprodukcje dzieł sztuki

Przygotowujemy szczegółową dokumentację fotograficzną. Dysponujemy własnym profesjonalnym przenośnym studiem fotograficznym. Pracujemy na profesjonanym sprzęcie Canona. Do naszej dyspozycji posiadamy szereg obiektywów najwyższej klasy z zakresu 16-800 mm. Jesteśmy w stanie wykonać fotografie elementów znajdujących się w każdym miejscu obiektu.

Pracujemy na oprogramowaniu Autodesk i Adobe, na platformach PC i Apple.
Dodatkowo istnieje możliwość wykonania fotografii czarno-białych lub diapozytywowych średnioformatowym aparatem Mamiya RZ67. Następnie klisza skanowana jest na jednym z najlepszych na rynku skanerów bębnowych ScanMate 5000 w rozdzielczości 5000 DPI.

OFERUJEMY:

DOKUMENTACJA OBIEKTU LUB PRZEDMIOTU
Wykonujemy dokumentację fotograficzną zgodną z systemem OBJECT ID. System ten jest promowany i zalecany m.in. polską policję, przez FBI (Federal Bureau of Investigation), Scotland Yard, Interpol, a także przez UNESCO i ICOM (International Council of Museums) oraz inne podmioty zajmujące się obrotem, wyceną i ubezpieczeniami dzieł sztuki. Opracowany i zunifikowany standard identyfikacji dóbr kultury wpływa na zwiększenie skuteczności walki ze sprawcami kradzieży dzieł sztuki, nie tylko dzięki kompletowaniu informacji dotyczących obiektów, ale także poprzez współdziałanie wszystkich zainteresowanych środowisk i organizacji.
Zwracamy uwagę, że dokumentacja taka może obejmować również obiekt/przedmiot, który nie jest ujęty w ewidencji lub rejestrze zabytków a posiada znaczną wartość kulturalną, materialną, społeczną bądź historyczną.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIEŁ SZTUKI W CELU WYWOZU ZA GRANICĘ
Zgodnie z rozporządzeniami Wojewódzkich Konseratorów Sztuki dokumentem koniecznym przy ubieganiu się o wywóz tymczasowy lub stały dzieła sztuki za granice RP jest dołączenie fotografii obiektu.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DZIEŁ SZTUKI NA POTRZEBY INWNTARYZACJI KOLEKCJONERSKIEJ LUB AUKCJI
Pełna dokumentacja fotograficzna z krókim opisem, zgodnym ze standardami konserwatorskimi. Zapewniamy pełną anonimowość i dyskrecję.

OCHRONA ZABYTKÓW PRZEZ GMINĘ – GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
Wykonujemy kompleksową dokumentacją oraz ewentualną konserwację obiektów zabytkowych. Pomagamy również przygotować i procedować wpis do gminnej ewidencji zabytków.

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy, między innymi, mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest:
„uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22 (pkt. 4) cytowanej ustawy: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków”.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PRAC KONSERWATORSKICH
Oferujemy wykonywanie dokumentacji przeprowadzanych prac konserwatorskich na obiekcie, w celu ukazania różnic i zmian w trakcie procesu odnowy.

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI NA POTRZEBY UBEZPIECZEŃ
Jednym z elementów uzyskania polisy jest posiadanie dokumentacji obiektu.
Ponadto oferujemy m.in.

DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

FOTOGRAFIA WYROBÓW JUBILERSKICH, W TYM ZE SZKŁA, SREBRA, ZŁOTA
Fotografie wykonujemy na miejscu, aranżując na tą potrzebę przenośne studio fotograficzne.

Comments are closed.

Szukaj